Rada Rodziców

Edyta Wyżycka – przewodnicząca

Renata Twaróg – zastępca

Wiesława Ptaszek – skarbnik

Urszula Janczyk – sakretarz